مدیر کانون بسیج فرهنگیان شهرستان شاهین دژ با سرگروه حلقه شهیدفیروزی دیدارو در مورد چگونگی اجرای حلقه بحث و تبادل نظر کردند.
در جلسه فرماندهان پایگاهها کانون بسیج فرهنگیان خوی با مدیر کانون در مورد برنامه های ابلاغی سال 96 بحث وتبادل نظر شد.
اردوی تربیتی نیم روزه اعضای حلقه‌های صالحین شهید حسن زاده در محل پارک حضرت امام (ره) ماکو حاضر برگزار شد.
بسیج فرهنگیان سپاه سلماس نهضت روشنگری با موضوع " تهدیدات پیش روی انقلاب اسلامی" را با حضور پر شور فرهنگیان بسیجی در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهرستان سلماس و با سخنرانی جناب آقای خیرجوئی برگزار نمود .
1
2
3
4

مقالات

اخبار

مدیر کانون بسیج فرهنگیان شهرستان شاهین دژ با سرگروه حلقه شهیدفیروزی دیدارو در مورد چگونگی اجرای حلقه بحث و تبادل نظر کردند.
بسیج فرهنگیان سپاه سلماس نهضت روشنگری با موضوع " تهدیدات پیش روی انقلاب اسلامی" را با حضور پر شور فرهنگیان بسیجی در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش شهرستان سلماس و با سخنرانی جناب آقای خیرجوئی برگزار نمود .
روح انسان نیازمند نیایش است، مناجاتی شیرین و زیبا، هم کلامی موجودی ضعیف با منشأ قدرتها. از آغاز خلقت تا صحنه رستاخیز، راز و نیاز زیباترین هنر آدمی است
مجتبی طالبی مدیر آموزش و پرورش پلدشت گفت : احترام به معلم ارج نهادن به دانایی و تفکر است.
جلسه انتخاب معلمان نمونه شهرستان شوط در سالن آموزش وپرورش برگزارشد.