شماره مطلب: 21403
رئیس قشر بسیج فرهنگیان شاهیندژ:

دود قانون کاتسا چشم خود آمریکا را کور خواهد کرد

ولی عزتی رئیس قشر بسیج فرهنگیان ومربی حلقه صالحین کانون بسیج فرهنگیان شهرستان شاهین دژ: قانون کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا ازطریق تحریم است وبه دلیل گستردگی دایره شمول آن به مادر تحریم هامشهور شده است وبراساس آن ایران، کره شمالی وروسیه مورد هدف قرارگرفته است که دود حاصل ازآن چشم آمریکا ورئیس جمهور نادان آن را کور خواهد کرد.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار بسیج فرهنگیان استان آ.غربی ،ولی عزتی رئیس قشر بسیج فرهنگیان ومربی حلقه صالحین کانون بسیج فرهنگیان شهرستان شاهین دژ در مصاحبه با خبر نگار شاهین پیام عنوان داشته: دود قانون کاتسا چشم خود آمریکا را کور خواهد کرد. وی عنوان داشت قانون کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا ازطریق تحریم است وبه دلیل گستردگی دایره شمول آن به مادر تحریم هامشهور شده است وشامل راهبرد منطقه ای مقابله با تهدیدهای متعارف وغیر متوازن ایران در خارمیانه است.وبراساس آن ایران، کره شمالی وروسیه مورد هدف قرارگرفته است که بر مبنای طرز تفکر آمریکایی وناشی از خوی قدرت طلبانه واستکباری آمریکا وحاکمان خبیث آن می باشد واین قانون دامنگیر آمریکا خواهد شد و دود حاصل ازآن چشم آمریکا ورئیس جمهور نادان آن را کور خواهد کرد. وی افزود بر اساس این تحریم ها که بیشتر سپاه وسامانه موشکی ایران را مورد هدف قرارداده است وبه زعم آمریکا سپاه را به عنوان تروریسم معرفی نموده است نه تنها ماهیت استکباری وتروریسم پروری خودرا نمایان ساخته اندبلکه سپاه را به عنوان سازمانی که آه وندای مظلوم را شنیده ودرصدد دفاع ازآنان برخواسته وبه دنیا معرفی نموده است .چرا که امروزه جهان شاهد ظلم ستیزی سپاه بوده وآمریکا را به عنوان شیطان بزرگ می شناسند وبه این مسئله که آمریکا با به راه انداختن جنگ های نیابتی آنهم با استفاده از گروهک های تروریستی اشرافیت دارند. ایشان ادامه دادند:اجرای قانون کاتسا به منزله تقض آشکار برجام بوده وبا این اوصاف باری دیگر خدعه ونیرنگ آمریکا برای جهانیان مشهود ومحرز خواهد گردید وجمهوری اسلامی حق هرگونه پاسخ به این قانون  بی اساس را برای خود محفوظ می داند..

مقالات

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.